"Thời trang là nhất thời, Phong cách là vĩnh cửu" - Yves Saint-Laurent