"Nếu một người đàn ông biết yêu quý đôi giày của mình, người đó sẽ biết cách yêu thương người phụ nữ của đời mình"